Tyczenie obiektów budowlanych to usługa geodezyjna wykonywana w toku prac budowlanych.

Podejmujemy się tyczenia zarówno budynków mieszkalnych jak i hal przemysłowych.
Wytyczamy przyłącza i sieci infrastruktury technicznej (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne).

Budynki tyczymy na ławach ciesielskich i na nich wyznaczamy osie konstrukcyjne. Jest to metoda bardziej czasochłonna, ale pozwala zachować wysoką dokładność tyczenia i solidność wyznaczonych osi.