Podział nieruchomości, wznowienie/ustalenie znaków granicznych to czynności prawne mające na celu wskazanie granic nieruchomości.

Na podstawie archiwalnych materiałów pozyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ich analizy oraz odszukania i pomiaru znaków granicznych w terenie, przygotowujemy protokół graniczny.

Po podpisaniu protokołu przez strony, składamy operat techniczny do Starostwa i otrzymujemy mapy z projektem podziału nieruchomości, na podstawie których wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.