Mapa inwentaryzacji powykonawczej to mapa niezbędna do tzw. odbioru budynku po zakończeniu budowy. Jest częścią składową dokumentacji koniecznej do złożenia w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i przedstawia usytuowanie budynku, przyłączy, utwardzeń terenu, tarasów itd.

Do mapy inwentaryzacji powykonawczej dołączamy tzw. Informację Geodety dotyczącą usytuowania obiektu budowlanego.