Mapa do celów projektowych jest niezbędna do rozpoczęcia procesu budowlanego, w którym wydawane jest pozwolenie na budowę.

Podczas wykonywania mapy do celów projektowych dokonujemy tzw. wywiadu terenowego czyli porównujemy treść mapy zasadniczej otrzymanej ze Starostwa z sytuacją w terenie.
Dokonujemy niezbędnych pomiarów geodezyjnych oraz wszystkich pomiarów dodatkowych zgodnie z życzeniem projektanta, architekta oraz inwestora.
W toku prac nanosimy na mapę elementy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Produktem finalnym jest opieczętowana mapa w formie papierowej oraz dodatkowo mapa elektroniczna w formacie dxf lub dwg.