Wszelkie inne sprawy geodezyjne

Jeśli masz do załatwienia inne sprawy geodezyjne, których nie opisaliśmy lub pytania dotyczące naszych usług, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z geodetami. Kontakt

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych to usługa geodezyjna wykonywana w toku prac budowlanych. Podejmujemy się tyczenia zarówno budynków mieszkalnych jak i hal przemysłowych.Wytyczamy przyłącza i sieci infrastruktury technicznej (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne). Budynki tyczymy na ławach ciesielskich i na nich wyznaczamy osie konstrukcyjne. Jest to metoda bardziej czasochłonna, ale pozwala zachować wysoką dokładność tyczenia i solidność wyznaczonych […]

Podział nieruchomości, ustalenie znaków granicznych

Podział nieruchomości, wznowienie/ustalenie znaków granicznych to czynności prawne mające na celu wskazanie granic nieruchomości. Na podstawie archiwalnych materiałów pozyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ich analizy oraz odszukania i pomiaru znaków granicznych w terenie, przygotowujemy protokół graniczny. Po podpisaniu protokołu przez strony, składamy operat techniczny do Starostwa i otrzymujemy mapy z projektem podziału nieruchomości, […]

Mapa inwentaryzacji powykonawczej

Mapa inwentaryzacji powykonawczej to mapa niezbędna do tzw. odbioru budynku po zakończeniu budowy. Jest częścią składową dokumentacji koniecznej do złożenia w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i przedstawia usytuowanie budynku, przyłączy, utwardzeń terenu, tarasów itd. Do mapy inwentaryzacji powykonawczej dołączamy tzw. Informację Geodety dotyczącą usytuowania obiektu budowlanego.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do rozpoczęcia procesu budowlanego, w którym wydawane jest pozwolenie na budowę. Podczas wykonywania mapy do celów projektowych dokonujemy tzw. wywiadu terenowego czyli porównujemy treść mapy zasadniczej otrzymanej ze Starostwa z sytuacją w terenie.Dokonujemy niezbędnych pomiarów geodezyjnych oraz wszystkich pomiarów dodatkowych zgodnie z życzeniem projektanta, architekta oraz inwestora.W toku prac […]